Newyddion

Ein Gwybodaeth Ddiweddaraf.
 • Beth yw Polyimide?

  Diffinnir polymer fel rhwydwaith mawr o foleciwlau sy'n cynnwys llawer o unedau ailadrodd. Mae polyimide yn fath penodol o bolymer, sy'n cynnwys monomerau imide. Mae polyimidau yn ddymunol iawn am eu gwrthsefyll gwres, cryfder mecanyddol, a'u priodweddau ynysig. Beth yw Imide? I gael ...
  Darllen mwy
 • Polyimide

  Beth yw pwrpas polyimide? Defnyddir polyimide ar gyfer tiwbiau meddygol, ee cathetrau fasgwlaidd, ar gyfer ei wrthwynebiad pwysau byrstio ynghyd â hyblygrwydd a gwrthiant cemegol. Mae'r diwydiant lled-ddargludyddion yn defnyddio polyimide fel gludydd tymheredd uchel; fe'i defnyddir hefyd fel byffer straen mecanyddol. ...
  Darllen mwy
 • Monomer PI

  Fel deunydd dielectrig deniadol, defnyddiwyd polyimide yn helaeth ym maes electroneg, awyrofod, ac automobiles sy'n diwallu'r angen cynyddol am ddeunyddiau a all berfformio'n dda o dan amodau garw, megis tymereddau uchel. Mae polyimidau yn ddosbarth pwysig o polym tyfiant cam ...
  Darllen mwy